AGILITI


Agiliti je jedan od najpopularnijih sportova za pse, gde vodič usmerava psa kroz poligon sa preprekama dok se ocenjuju i brzina i preciznost. Psi trče bez povodca, igračaka ili hrane kao motivacije, vodič ne sme da dodirne ni psa ni prepreke. Čovek i pas moraju da rade kao tim koji se sporazumeva isključivo govorom tela i glasom. Disciplina je priznata od strane Medjunarodne Kinološke Federacije (FCI) kao i od Kinološkog Saveza Republike Srbije (KSRS) a u poslednje vreme, zbog svoje dostupnosti, broj takmičenja, kako na lokalnom tako i na kontinentalnom pa i svetskom nivou, raste.

 

Agiliti je sport za sve


 

Ko može da se bavi agilitijem

Ova aktivnost nije usko vezana za određene rase pasa (moguće je takmičenje i sa mešancima!), a može se uživati u svakoj životnoj dobi. Jedini preduslov je mnogo dobre volje i želje za zajedničkom saradnjom i druženjem! Naravno, uvek prvenstveno treba voditi računa o zdravlju psa, koji ne sme imati određene probleme koji mu ne dozvoljavaju bezbedno skakanje i izvijanje (na primer sa kičmom ili zglobovima), i koji mora imati takvu telesnu građu da može bezbedno savladavati prepreke. U agilitiju se po pravilu mogu takmičiti svi psi koji imaju bar 18 meseci (15 u određenim zemljama).

Osnovna pravila takmičenja

  • U agilitiju se ocenjuju tačnost (pas mora da savladava prepreke određenim redosledom) i brzina
  • Vodič ne sme da dodirne psa ni u jednom momentu, kao ni da sa sobom ima hranu, igračke ili druge pomoćne predmete
  • Postoje tri kategorije u zavisnosti od veličine psa - S (small), M (medium) i L (large).
  • Postoje tri nivoa takmičenja - A1, A2 i A3 i par (vodič i pas) putem određenih uspeha na takmičenjima mogu napredovati iz jednog u drugi.
  • Agiliti parkur je svaki put drugačiji, a na takmičenjima ih vodiči prvi put vide kada uđu u "pregled parkura" - imaju određeno vreme (obično 8 minuta) da prođu kroz parkur bez psa i zapamte ga.
  • Postoji veći broj različitih tipova prepreka čiji je izgled, način postavljanja i način na koji treba da budu savladane porpisan pravilnikom. U njih spadaju hopovi, tuneli, slalom i zone - A prepreka, most i klackalica.

Kompletan pravilnik možete pročitati ovde